Teutonia TRIO

Urban Black

word.rek_price

Teutonia TRIO je kompletným ko?iarom pre moderných rodi?ov. Plne vybavený s praktickými funkciami, ktoré vám u?ah?ia každodenné používanie. TRIO sa ve?mi ?ahko ovláda, je neuverite?ne priestranný a zaru?uje vám jednu podstatnú výhodu: budete svojmu die?atku nablízku.

product.code: T10905

 • Velmi prostorný
 • V?etn? textilií sedací ?ásti a hlubokého dílu
 • Ší?ka ko?árku pouhých 59 cm
 • Odpružení všech 4 kol
 • XL nákupní koš
 • Kola odolná proti defektu

 

Integrovaný slune?ní kšilt ve st?íšce
Oto?ná sedací ?ást
Odnímatelné madlo v sedací ?ásti
  P?ední oto?ná kola
Odpružení všech 4 kol

Teleskopická rukoje?
Rychlé skládání
Vod?odolné textilie
P?tibodové bezpe?nostní popruhy
Integrované odv?trávání

 • Celková délka x ší?ka sedací ?ásti (uvnit?): 98 x 34 cm
 • Výška rukojeti: 98-110 cm
 • Ší?ka ko?árku: 59 cm
 • Složený rám bez kol: 68 x 18 x 49 cm
 • Váha rámu (v?etn? adaptéru, nákupního koše): 10,8 kg
 • Pr?m?r zadního kola: 31 cm
 • Pr?m?r p?edního kola: 23 cm
 • Maximální nosnost koše pod sedací ?ástí: 5 kg
 • Maximální nosnost ergonomické sedací ?ásti: 15 kg
 • Maximální nosnost hlubokého dílu: 9 kg
 • Délka zádové op?rky: 56 cm
 • Vnit?ní rozm?ry hlubokého dílu: 78 x 32 cm 
 • Vn?jší rozm?ry hlubokého dílu: 91 x 39 cm
 • Váha se sedací ?ástí v?etn? nákupního koše: 13.5 kg 
 • Váha s hlubokým dílem v?etn? nákupního koše: 14,6 kg
Skute?n? prostorný

Skute?n? prostorný

Dop?ejte sob? i svému dít?ti v?tší prostor pro oble?ení, deku, plenky a všechny další nezbytnosti.

Extra velká kola

Extra velká kola

S pr?m?rem 31 cm zadních kol se každá procházka stane snadnou a pohodlnou. TRIO je prost? skv?lý ko?árek do terénu.

Skládání

Skládání

Zapome?te na stres ze skládání ko?árku. Teutonia TRIO je vyrobený tak, aby se dal lehce vytáhnout nebo vložit do auta. Abyste se neušpinili, stojí složený ko?árek na všech ?ty?ech kolech.

Integrované odv?trávání

Integrované odv?trávání

Ve st?íšce je zabudované odv?trávání. Poskytuje dít?ti ?erstvý vzduch a lepší výhled

Vynikající textilie

Vynikající textilie

Textilie použité na ko?árku mají vynikající kvalitu, protože jsou navrženy pro po?así ve Skandinávii. Rozdíl poznáte již p?i prvním použití.

Reflexní prvky

Reflexní prvky

Zaru?ují viditelnost i po západu slunce. Reflexní prvky jsou perfektní pro ranní i ve?erní procházky. V?tšíviditelnost - V?tší Bezpe?í!

Perfektní zpracování

Perfektní zpracování

Luxusní dvoubarevná um?lá k?že na madle a rukojeti je ru?n? šitá pro co nejlepší uchopení, odolnost a pohodlí p?i jízd?

Luxusní interiér

Luxusní interiér

Ko?árek TRIO je nav?ený tak, aby vašemu d??átku nabídl co nejv?tší pohodlí. Jednoduše bezpe?né a prostorné místo pro vaše dít? p?i poznávání okolního sv?ta.

 • cart.quantity: {{ cart.count }}S t
 • cart.total: {{ cart.formattedTotal }}
navigation.go_to_checkout